SuanPan Mentalna aritmetika

 

ABAKUS - RAČUNALJKA

 

Vjeruje se da riječ abak potiče od Grčke riječi abax ili abakon , što znači "tabla za računanje" ili "računaljka". Nasuprot opštem vjerovanju, najraniji oblik računaljke ne dolazi iz Kine. Tačnije, izumjeli su je Vavilonci oko 3000 p. n. e., dok je kineski abak za koji danas znamo nastao u doba Rimljana oko 1300 godine nove ere.

Kina je imala značajnu ulogu u razvoju abakusa još od 2400 p.n.e. Abak je poznat kao preteča modernih računala (digitrona) i računara. Stari kineski abak je radio po principu 2/5 – svaki red u gornjem dijelu table imao je po dvije kuglice, a u donjem dijelu redovi su imali po pet kuglica, prilagođeno i za decimalni i za heksadecimalni brojni sistem. Za razliku od običnih dječijih računaljki, kineskim abakusom bile su moguće aritmetičke operacije, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i kvadratni i kubni korijen. Imao je primjenu pomagala na časovima matematike u osnovnim školama.

 

Najpoznatiji tip abaka je kineski SuanPan. Abak, koji se sastoji od kuglica nanizanih na žice unutar pravugaonog okvira, prethodno je bio sačinjen od metalnih kugli veličine kamenja, koje su bile nanizane na štapove ili krute paralelne žice pobodene u zemlju. SuanPan, ime kineskog abaka, nosi značenje "tabla za računanje" ili "kamena tabla za računanje".

Kako funkcioniše mozak?

 

Da bismo bolje shvatili princip SuanPan obrazovanja, moramo prvo da razumijemo kako funkcioniše mozak. Mozak se sastoji od pet glavnih dijelova, a najveći dio zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osjećamo i tako dalje. 

 

Čine ga iz dvije glavne hemisfere, poznatije kao lijeva i desna hemisfera. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u svakodnevnom životu. Lijeva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija, i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rješavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umjetnost i vještine. 

Koncept SuanPan-a primjenom obje ruke u mentalnoj aritmetici zahtijeva kombinovanu upotrebu kako lijeve, tako i desne hemisfere mozga.

Funkcije mozga

 

SuanPan Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu lijeve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. S obzirom da su obje strane mozga povezane zajedničkim procesom, učenje biva uspješnije, i uočava se znatno poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti.

 

Kakva je metodologija mentalne aritmetike SuanPan?

 

Dok kod klasične primjene abaka (računaljke) u obrazovanju koristimo sistem jedne ruke, SuanPan u mentalnoj aritmetici koristi sistem dvije ruke. Metodologija mentalne aritmetika zasniva se na sistemu dvije ruke i četiri prsta. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: