SuanPan način računanja


Abakus je drevna računaljka, koja se sastoji od kuglica nanizanih na žice unutar pravugaonog okvira.

Prvobitno je bio sačinjen od kamenih kugli, koje su bile  nanizane na štapove ili krute paralelne žice  pobodene u zemlju. SuanPan, ime kineskog abaka, nosi značenje „tabla za računanje“ ili „kamena tabla za računanje“.

Kuglice možemo pomjerati jednu po jednu ili više njih, a koje u zavisnosti od svog mjesta imaju određene matematičke vrijednosti i njihovim raspoređivanjem se mogu ručno i veoma brzo izvoditi računske radnje.


Računske mogućnosti SuanPana su daleko veće od onih koje bi se mogle predpostaviti već na prvi pogled.  Za svaku aritmetičku operaciju postoji nekoliko načina njenog izvođenja i zavisi od stepena matematičke apstrakcije i vremena potrebnog za računanje. Vrijeme računanja je predstavljeno odnosom razmaka između vertikalnih žica, veličinom broja (što predstavlja ustvari distance koje prst mora da prođe) i brojnost ili složenost računske radnje.

 Množenje i dijeljenje zahtijeva podjelu abakusa na više zona. Prema tvrđenju kineskih matematičara, uvježbani korisnik abakusa može brže da izvede složenija množenja i dijeljenja nego većina elektronskih računara. U takmičenju često pobjeđuje abakus.


Vršenje svih ovih aritmetičkih operacija mjereno u sekundama i djelovima sekundi, može djelovati suvišno, ali iskusni korisnici pridaju veliku važnost brzim i efikasnim metodama. Računske radnje se prilikom korišćenja abakusa odvijaju napamet ili memorisanjem međurezultata, što zahtijeva odličnu koncentraciju. Odatle i potiče naziv samog računanja MENTALNA ARITMETIKA.


Mentalna aritmetika - SuanPan mentalna aritmetika

 

Mentalna aritmetika je veština računanja na abakusu, ali se u zavisnosti od vrste abakusa kao i primijenjene tehnike može podijeliti na više vrsta. Sama tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanje može se izvoditi na više načina, jednom rukom, dijve ruke, dva prsta, jedan prst, tri prsta... Mentalna aritmetika je princip računanja - skup pravila računanja na abakusu i tu tehniku može naučiti svako bez obzira na uzrast.


Suanpan mentalna aritmetika koristi sistem dve ruke – četiri prsta, za razliku od klasične mentalne aritmetike, odnosno korišćenja samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.


Uporedni prikaz sistema jedne ruke i sistema obe ruke

Jedna ruka - klasična mentalna aritmetika

Brzo

Moguće greške pri računanju

Centri desne hemisfere mozga su aktivni – centar za sliku

Stimulacija pažnje i koncentracije

 

Dvijve ruke - mentalna aritmetika SuanPan

Vrlo brzo

Bez mogućnosti greške

Aktivne su i lijeva i desna hemisfera - centar za sliku i centar za brojeve

Dostizanje najvišeg nivoa pažnje i koncentracije, obzirom da su obje hemisfere mozga podjednako uključene

Ukratko, MENTALNA ARITMETIKA je samo tehnika računanja, SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA JE OBRAZOVNO-RAZVOJNI PROGRAM

SuanPan kroz istoriju

Vjeruje se da reč abak potiče od  Grčke riječi abax ili abakon , što znači „tabla za računanje” ili „računaljka”, odnosno Latinske reči abakus.

 

SuanPan nekad

Nasuprot opštem vjerovanju, najraniji oblik računaljke ne dolazi iz Kine. Tačnije, izumjeli su je Vavilonci oko 3000 p. n. e.,dok je kineski abak za koji danas znamo nastao u doba Rimljana oko 1300. godine nove ere.

 

Kinezi svrstavaju abakus među svojih pet velikih izuma, pored papira, štamparije, kompasa i baruta, a istoričari navode da su prototipi ove računaljke korišćeni u Kini prije 5000 godina. Drevni kineski matematičari prvo su koristili bambusove štapiće sa brojčanim oznakama, a najstariji sačuvani originalni abakus (od kamene ploče) potiče iz vremena pijre 2400 godina.

 

Prvi opis drevne računaljke nalazi se u spisu „Suanšu điji” (biljeleška o matematici), koji potiče iz vremena dinastije Istočni Han (25–220. godine). Posle Kine, abakus je osvojio cijelu Aziju i često doživljavao razne promjene.

 

Abakus je poznat kao preteča modernih računala (digitrona) i računara. Stari kineski abakus je radio po principu  2/5 – svaki red u gornjem dijelu table imao je po dijve kuglice, a u donjem dijelu redovi su imali po pet kuglica, prilagođeno i za decimalni i za heksadecimalni brojni sistem.

 Za razliku od običnih dječijih računaljki, kineskim abakusom bile su moguće aritmetičke operacije, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i kvadratni i kubni korjen. Imao je primjenu pomagala na časovima matematike u osnovnim školama.

Najpoznatiji tip abaka je kineski SuanPan. 算盤 – doslovni prevod je: plato za brojanje.

 

SuanPan danas

Dok 253 miliona Kineza svakodnevno surfuje na kompjuteru, najmanje 50 miliona njihovih sunarodnika i dalje upotrebljava drevnu računaljku, koja zauzima centralno mjesto u kineskim prodavnicama, odmah pored digitalnih kasa. Vješti trgovci barataju ovom drevnom spravom brže nego kompjuterom.

Učenje na abakusu nalazi se u obaveznom programu na časovima matematike u kineskim osnovnim školama, dok mnoge firme zahtijevaju od svojih službenika vještinu brzog računanja na ovoj spravi, a neke domaćice ne odlaze na pijacu bez minijaturnog abakusa.


Pedagozi danas vide u abakusu spravu na kojoj se osnovni matematički pojmovi uče neuporedivo bolje nego uz pomoć olovke i papira, digitrona ili kompjutera. Tvrde da računanje na abakusu „prirodnije aktivira mozak” od serviranih matematičkih operacija na elektronskim računarima. Prema njihovim zapažanjima, učenici kojima je matematika stvarala teškoće brzo su savladavali računske prepreke uz pomoć abakusa. „Bolje se uči ako se aktivira veći broj čula”, tvrde i dodaju: „Abakus je to djeci omogućio: dodiruju ga, vide kuglice u pokretu i čuju njihovo kuckanje”.


 Abakus se koristi i kao specijalno nastavno sredstvo u učenju slijepih, kao i ljudi koji imaju smetnje u motorici. Eksperimenti su pokazali da je većina brzo savladala matematičke operacije na ovoj spravi. Kinesko udruženje za abakus je osnovalo i međunarodni savez u kojem se danas nalazi više od 18 miliona ljubitelja drevne računaljke, najviše iz Japana, SAD, Brazila i Kanade.


Bez obzira na to da li ljudi vide ili su slijepi, da li govore kineski ili bilo koji drugi jezik, brojevi su svuda isti, a govor drevne računaljke razumljiv je širom svijeta. U eri kompjutera abakus stiče novu popularnost i neće, tvrde Kinezi, još u muzej.

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: