Ovaj program je odobren od Ministarstva prosvjete Crne Gore Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje broj 04-5-2070.

 

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program kojim se trajno unapređuju intelektualne sposobnosti kod djece između 5 i 14 godina. Djeca uče da izvode osnovne matematičke operacije na abakusu koristeći obje ruke istovremeno, čime se podstiče istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere i na taj način se stvaraju veze u mozgu – nervne sinapse – koje ostaju za ceo život.

 

Tako mi budimo genija koji se krije u svakom djetetu!

 

Program započinje radom na abakusu i auditivnim treninzima, a nakon nekoliko mjeseci djeca su u stanju da vizualizuju abakus i računaju misaonim putem, bez pomagala. Po završetku programa dijete postaje brže od digitrona, u stanju je da u roku od 3 do 5 sekundi misaonim putem izračuna složenije aritmetičke operacije. Kao posledica prekomjerne izloženosti pametnim telefonima, televiziji i kompjuterskim igricama, ogroman broj djece danas ima problem sa nedostatkom pažnje i koncentracije, a samim tim i teškoće u praćenju nastave i izvršavanju školskih obaveza.

 

Ovaj program dokazano utiče na poboljšanje memorije, pažnje i koncentracije! Kako je pri radu na abakusu mogućnost greške svedena na minimum, dijete tokom kursa razvija samopouzdanje, i zahvaljujući tome, emotivno sazrijeva, a uz sve to stiče i sposobnost koja krasi velike svetske genije – sposobnost odvojene pažnje – da radi efikasno više stvari istovremeno!

 

Rad sa djecom odvija se u tri starosne grupe:

KINDER (5-7godina),

PRIMARNA (7-10 godina),

SEKUNDARNA (10-14 godina)

Program je prilagođen uzrastu i traje osam mjeseci, a nastava se odvija jednom nedjeljno u trajanju od 2 sata i 15 minuta (tri školska časa sa dvije puze između). Tokom časa se smjenjuju različite aktivnosti, a svaki čas se završava igricom, te djeci nikako nije naporno, već dinamično i zanimljivo.


Po završetku Osnovnog programa SuanPan mentalne aritmetike, polaznici koji sa vise od 80% uspješnosti uspiju da savladaju program su u mogućnosti da pohađaju i Napredni program na kom će savladati množenje i deljenje na abakusu. Ova vještina iziskuje maksimalnu koncentraciju jer je potrebno voditi računa o nekoliko različitih faktora istovremeno, te se ovim kursom dodatno izoštravaju pažnja i koncentracija. Đaci najmlađeg uzrasta iz KINDER grupe prvo prolaze dvomjesečni MEĐUKURS na kom na zabavan način kroz igru uče tablicu množenja.


Na kraju Naprednog programa djeca su u stanju da misaonim putem (bez ikakvih pomagala) množe i dele višecifrene brojeve.


Mentalna aritmetika SuanPan, kroz specifičnu obuku, ima za cilj da podstakne:

• uravnoteženi razvoj obje moždane hemisfere,

• razvijanje što većeg broja sinapsi do 14 godine,

• sagledavanje zadataka/problema u cjelosti,

• sticanje navike pažljivog posmatranja i analiziranja,

• razvoj odlične memorije i pamćenja podataka, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan  napor

• sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan napor

• razvoj zvučnog rasuđivanja i jedinstvenog načina razmišljanja.


Djeca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike SuanPan moći će da pokažu značajan napredak u sledećim oblastima:

• pažnja, koncentracija i upijajuće moći

• slušanje, razumijevanje i opažanje

• učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja – pojačavanje osjećaja iz pomenutih domena

• memorija i refleksi

• kreativnost i sposobnost zamišljanja – u odnosu na svoje vršnjake, kao i sposobnosti analize i logičkog razmišljanja

• samopouzdanje i samopoštovanje, koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast.


Uopšteno, primjena mentalne aritmetike aktivira ukupan mentalni potencijal i omogućava bolji uspjeh u obrazovanju, privatnom, a kasnije i poslovnom životu.


Sa djecom rade diplomirani profesori razredne i predmetne nastave sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i licencom predavača SuanPan mentalne aritmetike. Rad se odvija u malim grupama, pa je moguće posvetiti pažnju svakom djetetu. Tokom čitavog programa rad djece prate i psiholozi  koji na osnovu niza testiranja prave iscrpan izveštaj o napredovanju svakog djeteta ponaosob!

Obrazovno-razvojni  programi  „Vijugice  namijenjen je djeci uzrasta od 4 do 5 godina i zvodi se  kroz radonice i interaktivne aktivnosti koje uključuju timski rad, saradnju i individualno osamostaljivanje i prilagođen je uzrastu djeteta. Ovaj  program podstiče razvoj INTELEKTUALNE, SOCIJALNE I EMOCIONALNE spremnosti djeteta. Program traje sedam mjeseci i djeca dolaze dva puta sedmično po sat vremena.

INTELEKTUALNA spremnost  podrazumijeva adekvatnu govornu razvijenost, razvijenost opažanja, mišljenja i pamćenja, te stabilnost pažnje.


SOCIJALNA  i  EMOCIONALNA spremnost  uključuje:

• samostalnost

• samopouzdanje

• znatiželju

• motivisanost za polazak u školu

• istrajnost da završi započeto

• samokontrolu

• empatiju i saosjećanje

• mogućnost saradnje s drugima 

• toleranciju na frustracije


Programe čine radionice i interaktivne aktivnosti kojima se stimuliše rani razvoj kroz:

• Grafo-motoričke vježbe

• Vježbe koncentracije i pažnje

• Vježbe pričanja i slušanja

• Vježne opažanja i percepcije

• Vježbe pamćenja (memorije)

• Poligon spretnosti

• Matematičko-logičke vježbe


Sa djecom rade diplomirani profesori razredne i predmetne nastave sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i licencom Ministarstva prosvjete Crne Gore. Rad se odvija u malim grupama, pa je moguće posvetiti pažnju svakom djetetu. Tokom čitavog programa rad djece prate i psiholozi  koji na osnovu niza testiranja prave iscrpan izveštaj o napredovanju svakog djeteta ponaosob!

Obrazovno-razvojni  program „Da nam škola bude laka“ namijenjeni je djeci uzrasta preko 5 godina i imaj za cilj da kroz razvoj fine motorike, intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti, opažanja, pamćenja i pažnje omogući djeci lakši i uspješniji prelazak iz vrtića u školu. Program traje sedam mjeseci i djeca dolaze dva puta sedmično po sat vremena.


Program na veoma interesantan i kreativan način tretira jedanaest oblasti:

1.Ja i drugari

2.Igre i igračke

3.Porodica

4.Orjentacija u prostoru

5. Oblici

6. Nova Godina – praznici

7. Zdrava hrana

8. Saobraćaj

9. Škola

10. Slova

11. Brojevi


Sa djecom rade diplomirani profesori razredne i predmetne nastave sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i licencom Ministarstva prosvjete Crne Gore. Rad se odvija u malim grupama, pa je moguće posvetiti pažnju svakom djetetu. Tokom čitavog programa rad djece prate i psiholozi  koji na osnovu niza testiranja prave iscrpan izveštaj o napredovanju svakog djeteta ponaosob!


Ovaj  program podstiče razvoj INTELEKTUALNE, SOCIJALNE I EMOCIONALNE spremnosti djeteta. Program traje sedam mjeseci i djeca dolaze dva puta sedmično po sat vremena.

INTELEKTUALNA spremnost  podrazumijeva adekvatnu govornu razvijenost, razvijenost opažanja, mišljenja i pamćenja, te stabilnost pažnje.


SOCIJALNA  i  EMOCIONALNA spremnost  uključuje:

• samostalnost

• samopouzdanje

• znatiželju

• motivisanost za polazak u školu

• istrajnost da završi započeto

• samokontrolu

• empatiju i saosjećanje

• mogućnost saradnje s drugima 

• toleranciju na frustracije


Programe čine radionice i interaktivne aktivnosti kojima se stimuliše rani razvoj kroz:

• Grafo-motoričke vježbe

• Vježbe koncentracije i pažnje

• Vježbe pričanja i slušanja

• Vježne opažanja i percepcije

• Vježbe pamćenja (memorije)

• Poligon spretnosti

• Matematičko-logičke vježbe

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: