SuanPan Mentalna aritmetika - Nauka o nama

 

SuanPan Mentalna aritmetika je razvojni program koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju. Ona se sastoji od aritmetičkih kalkulacija gdje se koristi samo ljudski mozak, bez pomoći kalkulatora, kompjutera, papira ili olovke. 

 

Nauka kaže da koristimo 5-7% kapaciteta ljudskog mozga. Kada učimo, mozak se pokrene, ali ne koristi obje hemisfere, ne u isto vrijeme, ne aktivno. Djeca uče napamet, ponavljanjem, mozak se aktivira samo onoliko koliko mu je potrebno da tu radnju odradi, zapamti je, ali je vremenom zaboravi ukoliko se ta radnja ne ponavlja.

 

Kod dece od 5-14 godina stvaraju se sinapse, neraskidive veze između lijeve i desne hemisfere mozga. Mozak u tom dobu traži sve, upija sve i koristi maksimalno svoje kapacitete. Dijete ima više prostora u mozgu u odnosu na odraslog čovjeka i usvojiće znanje jako brzo. Uz pomoć SuanPan mentalne aritmetike dokazan je moždani stimulans koji podstiče upotrebu lijeve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obje strane mozga su povezane zajedničkim procesom pa učenje postaje uspješnije, uočava se poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti.

 

S obzirom na to da nema greške prilikom računanja na abakusu, povećava se samopouzdanje kod djece.

 

Jedna od glavnih karakteristika ovog programa je njegov interesantan interaktivan karakter. Djeca uče i u isto vrijeme se zabavljaju zahvaljujući didaktici i metodologiji u kojoj igre imaju važnu ulogu.

 

Riječ je o tradicionalnoj vještini koja se njeguje u nekim istočnjačkim zemljama – Kini, Japanu, Maleziji, Singapuru, gdje je i dio formalnog osnovnog obrazovanja. Pogodna je za djecu zato što odrasli nemaju sposobnost da vizualizuju niti da očitavaju rezultat na ovaj način – tu sposobnost gubimo posle 14 godine. Odrasli bi mogli da savladaju samo prvi korak – računanje na računaljki, ali ne bi mogli da dostignu krajnje rezultate koje djeca postižu, ne bi mogli da računaju bez abakusa. Osim toga, kada dijete izračuna, recimo zbir dva broja, od kojeg treba da oduzme treći, ono u glavi zadržava zbir prva dva broja, što mi ne bismo mogli. Jednostavno, njihova radna memorija mozga je drugačija.

 

Za sada nije primijećeno da jedni napreduju brže od drugih, ali je vidljivo da metodu najlakše savladaju djeca koja se bave nekim sportom. Motorika je veoma važna za razvijanje bilo kakve intelektualne sposobnosti, tako da je to što mali sportisti brže napreduju sasvim prirodno.

 

Pri procesu učenja Suan Pan metode na računaljki koriste se obje ruke. Time se sprovode taktilni nadražaji do obje hemisfere u mozgu i na taj način se angažuje pun potencijal mozga. Tako se jačaju sinapse u mozgu, koje inače 'pucaju' posle 14. godine. U zavisnosti od toga koliki broj sinapsi je dovoljno jak da ne pukne, zavisi nivo inteligencije. Dakle, ova vještina može da utiče na inteligenciju, samim tim što jača sinapse.

 

Mnoga naučna istraživanja pokazuju da ljudi u svakodnevnim aktivnostima koriste lijevu moždanu hemisferu, zanemarujući ogroman potencijal desne moždane hemisfere. 

 

Zahvaljujući program SuanPan Mentalne Aritmetike, djeca istovremeno koriste i aktiviraju rad obje moždane hemisfere, što doprinosi njihovom izuzetnom mentalnom razvoju.

 

Naučna istraživanja potvrđuju da intelektualni potencijal nije u potpunosti određen rođenjem djeteta i da iskustva i znanja stečena u prvim godinama života imaju direktan uticaj na sposobnost učenja u budućnosti. Takođe, u djetinjstvu se stvara veliki broj neuronskih veza (sinapsi) koje su važne za razvoj. S druge strane, sve neuronske veze koje se ne stimulišu tokom tog razdoblja, zauvijek će izumrijeti.

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: