SuanPan i razvoj mozga
  

Radi boljeg shvatanja principa SuanPan obrazovanja, moramo prvo razumeti kako funkcioniše mozak.

Mozak je najznačajniji dio nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama. Težina mozga odraslog čovjeka pretežno iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čovjeka nijesu srazmjerne težini i veličini mozga. Mozak se sastoji od pet glavnih djelova, a najveći dio zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osećamo i tako dalje.

Teorija lateralizacije dijeli mozak na dva dela, odnosno na dvije glavne hemisfere, poznatije kao lijeva i desna hemisfera, i svaka obavlja različite funkcije. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u svakodnevnom životu. Lijeva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija,  i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rješavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umjetnost i vještine.

Iznenadno shvatanje neke pojave odnosno otkrića predstavlja funkciju intuicije desne hemisfere, ali potom ideja treba da se formuliše, provjeri, da se utvrde njene implikacije, što su sve funkcije lijeve hemisfere. Ovo funkcionalno sadejstvo dvije hemisfere ne postiže se, međutim, lako. Kod većine ljudi izgleda da postoji neravnoteža između hemisfera. Čak i u različitim kulturama i društvima različiti su odnosi između dvije hemisfere. Novo razumijevanje različitosti funkcija moždanih hemisfera neosporno je omogućilo da čovjek stekne vrijedne uvide u sopstvene mentalne procese i da uspostavi bolju ravnotežu između ovih funkcija.


Svi ljudi ipak funkcionišu i razmišljaju pod uticajem jedne ili druge strane mozga, ali vrlo mali broj njih zna kako da podstakne na rad manje korišćenu stranu i kako izbalansirati rad obje moždane hemisfere.

Potrebno je naglasiti da i same intelektualne sposobnosti zavise od veza između nervnih ćelija u mozgu, takozvanih – sinapsi. One se nalaze u kori velikog mozga koja je zadužena za kognitivne sposobnosti. Sve aktivnosti koje povećavaju broj sinapsi utiču na razvoj ukupnih sposobnosti svakog  djeteta. Oko 75% sinapsi formira se prije sedme godine da bi već izmedju 12. i 14. godine bilo formirano oko 95%.


Mozak ima sposobnost mijenjanja fizičkih, hemijskih i strukturnih obilježja kao odgovor na spoljašnju stimulaciju – doživljaje iz okoline, te možemo reći da se 'arhitektura' svakog ljudskog mozga mijenja pod uticajem svih novostečenih vještina i znanja. Tokom čitavog razvojnog perioda u mozgu se odvijaju razvojni procesi, tj. učenje i učvršćivanje sinaptičkih veza. Da bismo postigli uspjeh kod djece, moramo osigurati niz pozitivnih socijalnih prilika i mogućnosti učenja, kako bi sinapse koje su njima podražene ostale trajno.


Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu lijeve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obzirom da su obje strane mozga povezane zajedničkim procesom i formiranjem većeg broja sinapsi, učenje biva uspješnije i uočava se znatno poboljšanje pažnje, koncentracije, memorije i kreativnosti.

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: