SuanPan Mentalna Aritmetika!

 

Unaprijedite potencijale 

Vašeg djeteta...

 

UPIS U TOKU!

Pozovite nas i rezervišite mjesto!

067 11 22 22

SuanPan Mentalna aritmetika!

je obrazovno-razvojni program kojim se kod djece između 5 i 14 godina trajno unapređuju intelektualne sposobnosti, a posebno se utiče na poboljšanje pažnje, koncentracije i memorije i jačanje samopuzdanja.

 

7321-3579=   ?

324:36=   ?

Da li Vaše dijete može da izračuna ovaj izraz za 3 do 5 sekundi bez upotrebe digitrona?

Uz SuanPan mentalnu aritmetiku svako dete postaje mali genije!

Upišite dijete na program

Vijugice

Obrazovno-razvojni  program „Vijugice“  namijenjen je djeci uzrasta od 4 do 5 godina i zvodi se  kroz radonice i interaktivne aktivnosti koje uključuju timski rad, saradnju i individualno osamostaljivanje i prilagođen je uzrastu djeteta. Ovaj  program podstiče razvoj INTELEKTUALNE, SOCIJALNE I EMOCIONALNE spremnosti djeteta.

Upišite dijete na program

Da nam škola
bude laka

Obrazovno-razvojni  program „Da nam škola bude laka“ namijenjeni je djeci uzrasta preko 5 godina i imaj za cilj da kroz razvoj fine motorike, intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti, opažanja, pamćenja i pažnje omogući djeci lakši i uspješniji prelazak iz vrtića u školu.

Upišite dijete na program

Napredni program

Po završetku osnovnog programa SuanPan mentalne aritmetike, polaznici su u mogućnosti da pohađaju i napredni program na kom će savladati množenje i deljenje na abakusu. Ova veština iziskuje maksimalnu koncentraciju jer je potrebno voditi računa o nekoliko različitih faktora istovremeno, te se ovim programom dodatno izoštravaju pažnja i koncentracija. Đaci najmlađeg uzrasta iz KINDER grupe prvo prolaze dvomesečni MEĐUKURS na kom na zabavan način kroz igru uče tablicu množenja.

 

Na kraju programa djeca su u stanju da misaonim putem (bez ikakvih pomagala) množe i dele višecifrene brojeve.

UTISCI RODITELJA I DJECE

  • Moje dijete je “poraslo” za svega osam mjeseci. Steklo je radne navike i značajno poboljšalo pažnju I koncentraciju. Nadam se da će Napredni program biti jednako zanimljiv i efikasan. Hvala Vam do neba!

    Snežana Vuković

  • SuanPan mentalna aritmetika je vrh! Pomaže mi u svim predmetima.


    Vuk 11 godina

  • Ranije mi je sve smetalodok učim, a sada mogu da radim domaći uz muziku!


    Anja 8 godina

Upis je u toku

Broj polaznika je ograničen!

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
067 11 22 22 i 020 67 22 22
info@baltazar.info

Pošaljite nam upit putem forme: